Politiek

« maatschappijleer.net

Binnenhof Den Haag

Inleiding

De politiek speelt, of je het nu leuk vindt of niet, een hele belangrijke rol in ons leven. Daarom is het belangrijk dat je wel weet wat er zich in de politiek afspeelt en hoe de regels in Nederland tot stand komen. In deze webquest ga je met behulp van SchoolTV-video’s maar ook door zelf op internet te zoeken, er achter komen hoe de politiek in Nederland werkt.

Uiteindelijk maak je een verslag van de gemaakte opdrachten die je hebt moeten maken, dit verslag wordt door je docent beoordeeld.

Lees eerst ‘Uitwerking’ goed door voordat je de opdracht gaat maken.

Veel succes!


De Tweede Kamer

Uitwerking

Bij 'Opdracht' vind je een viertal opdrachten die je moet gaan uitvoeren, in sommige opdrachten zul je iets moeten uitzoeken maar dat hoeft niet verwerkt te worden in je eindverslag. Het is de bedoeling dat je alleen de vetgedrukte opdrachten verwerkt in je verslag. Aan die opdrachten kunnen we zien of je de eerdere opdrachten goed begrepen hebt.

In de rechterkolom zie je een overzicht van wat je allemaal in je verslag moet hebben zitten.

De eisen

Het verslag bevat:

  • Een voorkant met daarop je naam en inleverdatum.
  • Opdracht 1
  • Opdracht 2B
  • Opdracht 3B
  • Bronnenlijst

Naast het verslag lever je ook een poster in (opdracht 4). Maak de poster in bijvoorbeeld Microsoft Publisher. Gebruik eigen woorden.


Koning Willem-Alexander legt zijn eed af

Opdracht

Opdracht 1. De Grondwet

Bekijk eerst de video en beantwoord daarna de vragen.


Nederland is een koninkrijk met een grondwet, in de grondwet staan onze belangrijkste rechten. Dat wil zeggen dingen die inwoners van Nederland mogen doen of waar ze recht op hebben. Maar naast rechten zijn er ook plichten waaraan de inwoners van Nederland zich aan moet houden.


A. Zoek naar twee rechten en twee plichten die in onze wetboeken staan.


Nederland is een rechtsstaat, dat wil zeggen dat ook de bestuurders van Nederland zich aan de wet moeten houden, dit noemen we de ‘trias politica’, hierin wordt de macht in Nederland door drieën gedeeld.


B. Zet de drie machten in een overzicht en geef bij iedere macht een voorbeeld van taak of functie.
Opdracht 2. Het Parlement

Het parlement maakt onderdeel uit van de trias politica, het parlement bestaat uit twee delen; de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In de beide Kamers zitten mensen namens een politieke partij, we delen die politieke partijen in op ‘links’ en ‘rechts’.


A Onderzoek wat er wordt bedoeld met ‘linkse’ en ‘rechtse’ politieke partijen.


B.Zet alle politieke partijen uit de Tweede Kamer van links naar rechts, zet bij iedere politieke partij twee belangrijke standpunten van deze partij.

Opdracht 3. Het Kabinet

Het kabinet maakt ook onderdeel uit van de trias politica, het kabinet bestaat uit de ministers en staatssecretarissen.


A. Onderzoek wat taken zijn van het kabinet.


B. Zet de ministers van het huidige kabinet met hun naam, foto, ministerie en politieke partij op een rij.
Opdracht 4. Jouw politieke partij

Nu je allerlei onderdelen van de Nederlandse politiek hebt gezien, is het tijd om je eigen politieke partij op te richten, het is belangrijk dat wij gaan zien wat jij belangrijk vindt voor Nederland.


A. Maak een politieke poster waarin onderstaande zaken in verwerkt worden.

  • Verzin een naam voor de partij
  • Maak een partijlogo
  • Zijn jullie links, midden of rechts? (Dit moet aan het logo te zien zijn)
  • Verzin een slogan. (Waarom moeten mensen op jullie stemmen?)
  • Werk vier standpunten uit. Kies uit de volgende onderwerpen: defensie, ontwikkelingshulp, onderwijs, veiligheid, economie, gezondheidszorg, verkeer, milieu, volkshuisvesting, landbouw of integratie.


Minister-President Mark Rutte