Column: Geachte excellentie

Complimenten voor uw afscheidsinterview in M&P. U zei eens wederom he-le-maal niets. Het interview was veelzeggend voor de afgelopen vier jaar waarin u deze portefeuille hebt vervuld. Uw imago als de vriendelijk ogende en sympathieke wethouder uit Den Haag werd in korte tijd afgebrokkeld tot een weinig betrokken bestuurder die het onderwijs maar niet leek te begrijpen. In de eerste jaren sloopte u de publieke omroep, om halverwege de kabinetsperiode uw pijlen op het onderwijs te richten.

Afbeelding bij Geachte excellentie

Afbeelding: Voorblad Blad M&P

Met succes: U verlengde het leven van de mislukte rekentoets onnodig, de 4,5 werd het nieuwe voldoende. U liet ons even schrikken met het omwisselen van het corrigeren van de eindexamens. U wilde basisscholen afrekenen op de cito-eindscore, om vervolgens voor het VO te beslissen dat de citotoets niet leidend mag zijn. U degradeerde de waarde van hbo-masters. U heeft Onderwijs2032 ook keurig laten sneuvelen onder uw leiding: de onderwijspartners zijn afgehaakt en de wet is uitgesteld tot na een nieuw kabinet.

Een persoonlijk hoogtepunt zal voor u het lerarenregister zijn. Met nul draagvlak uit het werkveld, maar met vooral politiek handwerk is er dan toch nog iets gelukt. Er wacht een mooie taak voor uw opvolger om te zorgen dat de leraren zich ook daadwerkelijk gaan inschrijven. Onbedoeld heeft u de leraren wel op een andere manier verenigd. Regelmatig heb ik de Leraren in Actie of de Leraren met Lef voorbij zien komen en in uw laatste maanden is daar PO in Actie nog aan toegevoegd.

Met uw laatste proefballon heeft u de tijdsgeest mee. Burgerschap wordt door iedereen belangrijk gevonden. De samenleving hunkert naar een eigen identiteit. Nu onze vrijheden “onder druk staan” en we worden “aangevallen van buitenaf”, moet burgerschap in het onderwijs daar tegenwicht bieden. Ik hoop wel dat u nog even laat weten voor u weg bent hoe. U raakte me trouwens definitief kwijt toen u uw ministerie de opdracht gaf om lesmateriaal te ontwikkelen over democratie en rechtsstaat.

Beste Sander, even tussen ons: Je bent een wielerfanaat en ik weet dat renners gewend zijn aan tegenwind, kasseien en af en toe eens flink tegen de grond gaan. Maar als je keer op keer valt en het hele peloton over je heen dendert, dan is het wellicht toch slim om op zoek te gaan naar een andere hobby. Laten we afspreken dat u zich in uw verdere politieke carrière ver weg houdt van het onderwijs. Dan vergeten we deze vier jaar snel en gaan we aan de slag met de echte problemen in het onderwijs.

Het gaat u goed, ergens anders.

Deze column verscheen eerder in het vakblad maatschappij & politiek.

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/