Educatieve Parel zoekt het beste lesmateriaal rondom het thema Burgerschap

Kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal maken is een kunde! Ieder jaar dagen we educatieve auteurs uit om een les te ontwerpen rondom een actueel thema. Ben jij een educatief auteur? Of leraar met het talent om ook goed lesmateriaal te maken? Doe dan mee aan de wedstrijd van de Auteursbond en maak kans op de Educatieve Parel, de prijs voor de beste les van 2018. Ieder jaar dagen we educatieve auteurs uit om een les te ontwerpen rondom een actueel thema.

Op de Dag van de Educatieve Auteur op 10 november 2018 wordt voor de tweede keer de Educatieve Parel uitgereikt. De Educatieve Parel is een initiatief van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond. Hiermee onderstreept de sectie het belang van goed lesmateriaal en worden de auteurs in het zonnetje gezet.

Het thema dit jaar is ‘Burgerschap past in elke les’. Scholen moeten burgerschap in hun onderwijs integreren. Veel scholen worstelen echter met het ‘hoe’. Jij als educatief auteur gaat de scholen daarbij helpen. Onze stelling is dat burgerschap in elke les geïntegreerd kan worden, van aardrijkskunde tot wiskunde. Zend je werk in!

Winnaars Educatieve Parel 2017

Winnaars van 2017 © Inigo Garayo

In 2017 was het thema van de Educatieve Parel ‘Wat is een feit?’ De eerste prijs werd  gewonnen door Famke de Jong voor haar les Nep of echt, geschreven voor leerlingen van groep 8 en de brugklas. De tweede prijs ging naar Bianca Antonissen voor haar les De mooie tekening voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Op de derde plaats eindigde Jordi Vermeulen met de les maatschappijleer Schuldig of onschuldig .

De sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond benaderde mij of ik aandacht wilde besteden aan de prijs voor beste lesmateriaal 2018 met het thema ‘Burgerschap’.. En aangezien maatschappijleer en burgerschap één perfecte match is: hoop ik dat jullie je bijdrage inzenden

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/