Huis voor Democratie en Rechtsstaat

Sinds 1 oktober j.l (2010, red.). kent Nederland een nieuwe stichting die als doel heeft geïnteresseerden te informeren over de Nederlandse politiek. Tot voor kort hield het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) zich hiermee bezig. Deze organisatie is opgenomen in het Huis voor Democratie en Rechtsstaat (HDR). Waarom is gekozen voor een nieuwe stichting en wat gaat er veranderen met de komst van HDR? Wat verandert er voor het bezoek van scholen en welke meerwaarde kan HDR hebben voor excursies in het kader van lessen maatschappijleer?

Vanaf 2013 of 2014, afhankelijk van organisatorische ontwikkelingen, belangstelling en budgettaire mogelijkheden, verwacht HDR een vaste locatie vlakbij het Binnenhof te hebben die een capaciteit van 250.000 personen per jaar aankan. Het Huis zal dan de basis vormen voor politieke exposities, educatieve programma’s en bezoeken aan het parlement, de Ridderzaal, de rechtbank en het Vredespaleis. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor andere evenementen als politieke simulaties, debatten en cursussen.

Inmiddels gerealiseerde 'huis' tegenover het Binnenhof.

Inmiddels gerealiseerde ‘huis’ tegenover het Binnenhof. © ProDemos.nl

Meerwaarde t.o.v. De Haagse Tribune (DHT)

Momenteel kunnen schoolklassen zich via De Haagse Tribune aanmelden voor een educatief programma. Hier wordt gedurende één dag aan scholieren de basisprincipes van de landelijke politiek bijgebracht. Met afwisselende werkvormen komen alle begrippen die nodig zijn om de politiek te kunnen begrijpen aan bod. Door het bezoek aan de Tweede Kamer en het Binnenhof (en soms ook Eerste Kamer en Ridderzaal) beleven de scholieren de Haagse politiek ook in het echt.

Met de komst van HDR zal deze basis blijven bestaan. Er komen waarschijnlijk wel meer mogelijkheden in werkvormen, meer interactie en aanvullende exposities en informatievoorziening. Door de concentratie en samenwerking tussen meerdere organisaties zullen de excursies nog meer tot de verbeelding gaan spreken. Omdat de capaciteit sterk wordt uitgebreid (van 25.000 in 2010 naar 175.000 in 2014) zullen meer schoolklassen de mogelijkheid krijgen een excursie naar Den Haag te plannen.

Waar gaat HDR zich op richten?

Naast de blijvende educatieve programma’s voor scholieren gaat HDR zich ook meer richten op studenten en werkende jongeren. Zij krijgen de mogelijkheid, als nieuwe stemgerechtigden, hun kennis over de Nederlandse politiek uit te breiden. Zoals het IPP dat nu al doet zal HDR een kenniscentrum zijn waar mensen terecht kunnen met vragen over de politiek.

Daarnaast worden ook overige geïnteresseerden (dagjesmensen, toeristen of andere organisaties) uitgenodigd om kennis te nemen van de politiek. Door groepsbezoeken aan de Kamer, interactieve tentoonstellingen en simulaties kan iedere Nederlander het werk van Kamerleden en ministers doorgronden. Het huis staat tevens open voor politieke professionals zoals ambtenaren om hun politieke kennis op te krikken.

HDR zal zich naast de huidige politieke processen in eerste instantie richten op de volgende onderwerpen: de Grondwet, politieke geschiedenis, Europa, rechtsstaat en mensenrechten.

Waarom is gekozen voor een nieuwe stichting?

Het eerste idee voor een fysieke plaats waar burgers informatie over onze democratie tot zich kunnen nemen ontstond al in 1994, hetzelfde jaar dat het IPP ontstond door een fusie van vijf over politiek informerende organisaties.

Na jarenlang politiek getrouwtrek werd de knoop doorgehakt: er moest een informatiecentrum komen voor een groot en breed publiek. In 2006 begon het IPP op eigen initiatief educatieve programma’s aan te bieden, onder de naam De Haagse Tribune. Deze werden met zo’n groot succes ontvangen, dat de capaciteit in vier jaar uitgroeide van 2.000 naar 25.000 scholieren (naar 60.000 in 2011). Ondertussen bleef Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof rondleidingen verzorgen in de Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal.

Door ze samen te voegen bundelen de organisaties hun krachten en kan er effectiever en beter op de wensen van geïnteresseerden worden ingespeeld. Er openen zich letterlijk en figuurlijk meer deuren in het politieke centrum van Nederland, en er kan eenvoudiger worden samengewerkt met naaste organisaties, zoals de Gevangenpoort en het Vredespaleis.

Kortom, veel zal voorlopig hetzelfde blijven. De mogelijkheden in de toekomst zullen echter veel groter worden en het Huis voor Democratie en Rechtsstaat zal hét centrum worden voor politieke educatie en kennis.

Meer informatie:
Website Huis voor Democratie en Rechtsstaat
Voorgeschiedenis HDR
IPP Nieuwsbrief over HDR (PDF)
Website De Haagse Tribune

Over Lukas

Lukas Lukas is een van de grondleggers van maatschappijleer.net, hij stond in 2010 aan de wieg van de weblog. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

http://maatschappijleer.net/235/lukas-archief/