Gelijk loon voor gelijk werk?

Zo luidt de titel van een uitgebracht rapport van het CBS over de verdiensten van werknemers binnen de overheid en het bedrijfsleven. Eén van de conclusies was dat niet-westerse allochtonen minder verdienen dan autochtonen. De verklaring daarvoor moet volgens het CBS gezocht worden in het lage opleidingsniveau van de eerste generatie (en voor een deel onverklaarbare oorzaken) en de gemiddeld nog jonge leeftijd van de tweede generatie niet-westerse allochtonen.

Logo van het CBS, uit de jaren 30? © CBS

Logo van het CBS, uit de jaren 30? © CBS

Het rapport laat verder nog andere interessante gegevens zien. Zo verdienen westerse allochtonen (in het bedrijfsleven) gemiddeld meer dan autochtonen. Een autochtoon, volgens de definitie van het CBS, verdient gemiddeld €19,86. Een westerse allochtoon verdient €20,25 en een niet-westerse allochtoon €15,51.

Verder ontvangen vrouwen in vrijwel iedere sector een ongeveer 20% lager uurloon dan mannen, onafhankelijk van opleiding en leeftijd (hoewel het uurloon tot 23 min of meer gelijk is aan dat van mannen).

Voor het hoogste uurloon moet gekozen worden voor de opleidingsrichting ‘Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid’ (€28,10), de beroepsrichting ‘Management’ (€40,00) en de economische activiteit ‘Financiële instellingen’ (€27,07).
Voor een laag uurloon kan het best gekozen worden voor de opleidingsrichting ‘Algemeen onderwijs’ (€15,23), de beroepsrichting ‘Persoonlijke en sociale verzorging’ (€13,81) en de economische activiteit ‘Horeca’ (€12,60).

Eenmansbedrijven en grote organisaties (> 200 werknemers) leveren gemiddeld de hoogste uurlonen op, middelgrote bedrijven (5-100 werknemers) een lager uurloon. Werkend in de regio West (Randstad) levert een significant hoger uurloon op dan de overige regio’s, zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid.

Over Lukas

Lukas Lukas is een van de grondleggers van maatschappijleer.net, hij stond in 2010 aan de wieg van de weblog. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

http://maatschappijleer.net/235/lukas-archief/