Nieuwe trainingsmissie Afghanistan

Het kabinet heeft vrijdag 7 januari besloten een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. De missie beoogt het opleiden van politie en justitie in Afghanistan en het bevorderen van een stabiele democratie en rechtsstaat. Er zullen 545 personen worden uitgezonden, waaronder 225 opleiders en 245 militairen. De geraamde kosten voor de missie bedragen ? 468 miljoen.

Steun in de Tweede Kamer

Het kabinet is nog op zoek naar een meerderheid in de Tweede Kamer die dit besluit ondersteunt. Omdat de PVV tegen een nieuwe missie is komt de regeringscoalitie 24 zetels te kort. Deze zouden gevonden kunnen worden bij GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. De SP neemt duidelijk stelling tegen een nieuwe missie, de PvdA zal niet geloofwaardig overkomen wanneer ze voor een missie stemt die het vorige kabinet voortijdig ten val bracht.

GroenLinks en D66 hebben in het verleden een motie ingediend om de mogelijkheden voor een nieuwe missie te onderzoeken, waaruit opgemaakt mag worden dat ze niet per definitie negatief staan tegenover een nieuwe missie. De CU zal naar alle waarschijnlijkheid voorstander zijn van de nieuwe missie. Ten minste, voormalig minister van defensie van Middelkoop (CU) heeft eind 2009 aangegeven dat Nederland nog jarenlang verbonden zou zijn met Afghanistan en bleek een voorstander van een verlenging van de missie.

Geen meerderheid nodig

Ook zonder een meerderheid in de Tweede Kamer kan Rutte de plannen voor een nieuwe missie voortzetten. Het kabinet heeft een zogenoemde artikel-100 brief naar de Kamer gestuurd, verwijzend naar artikel 100 van de Grondwet. De regering hoeft namelijk voor militaire inzet (ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde) geen fiat te krijgen van de Tweede Kamer. Toch is het gebruikelijk om te toetsen of er een meerderheid in het parlement is.

De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict. -Artikel 100, Grondwet

Draagvlak onder de bevolking

In september 2009 vond volgens onderzoek van Maurice de Hond 23% van de bevolking dat Nederland ook na het eindigen van de vorige missie actief moet blijven in Afghanistan. Een nieuwe missie kan op dit moment rekenen op 34% van de bevolking, 58% is tegen. Bovendien geeft 65% aan dat de missie niet door moet gaan als er maar een kleine meerderheid te vinden is in de Tweede Kamer. Of deze peiling de stemming en uiteindelijk de missie zullen be?nvloeden is niet waarschijnlijk. In het regeerakkoord gaven het CDA en VVD aan op korte termijn met een plan voor een nieuwe missie te komen en omdat geen meerderheid noodzakelijk is kan het plan hoe dan ook doorgang vinden.

Financiering

In het regeerakkoord staat verder dat missies als deze voor zover mogelijk gefinancierd worden vanuit de begrotingsmiddelen van Ontwikkelingssamenwerking.

Over Lukas

Lukas Lukas is een van de grondleggers van maatschappijleer.net, hij stond in 2010 aan de wieg van de weblog. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

http://maatschappijleer.net/235/lukas-archief/