Afsplitsen, aanblijven of vertrekken?

Afgelopen week stond vooral in het teken van het verleden van Tweede Kamerlid Eric Lucassen (PVV). De media pluizen alles en iedereen uit op zoek naar bewijs voor gebeurtenissen en veroordelingen. Hier en daar wordt de vraag gesteld of Geert Wilders dit had kunnen weten, of waarom hij met de nodige kennis Lucassen op de lijst heeft laten staan. Wat zijn nu de mogelijkheden omtrent het Kamerlidmaatschap? Voor Wilders, maar ook voor Lucassen.

Lucassen kan vertrekken uit de Tweede Kamer en zijn functie als parlementslid neerleggen. Dit kan grofweg op twee manieren gaan: hij kan in het belang van de PVV en Geert Wilders vrijwillig opstappen of hij kan onder druk van Wilders uit de Kamer stappen. Aangezien Wilders voor het weekend nog niet inhoudelijk heeft gesproken over de zaak lijkt deze optie zeer onwaarschijnlijk. Het zou namelijk hét gesprek van het weekend kunnen zijn: de PVV die zich ontdoet van een Kamerlid met negatieve aandacht.
Een vertrek van het kamerlid is voordelig voor de PVV en voor het kabinet Rutte-Verhagen. De PVV houdt 24 zetels en het gedoogde kabinet een meerderheid van 76 zetels.

Aanblijven bij de PVV
Lucassen zou ook aan kunnen blijven als Kamerlid van de PVV. Een veroordeling of strafblad is namelijk geen belemmering voor een functie als Kamerlid. Zeker als Geert Wilders heeft geweten van de daden van zijn fractiegenoot zal er een oplossing tussen beiden gezocht worden waarbij Lucassen aanblijft en tegelijkertijd de aandacht op diens persoon zo snel mogelijk afgeleid wordt. Zo zal hij een spreekverbod kunnen krijgen en zelfs van de door Lucassen bemande portefeuilles gehaald kunnen worden. Voordeel voor Wilders en het kabinet: de meerderheid van 76 zetels blijft bestaan. Voordeel voor Lucassen: hij blijft Kamerlid en kan via zijn publieke functie zijn verleden opschonen.
Nadeel: de PVV loopt imagoverlies op. Een veroordeelde ex-militair die wellicht ook zijn buurt heeft geterroriseerd is geen verkooppunt voor een partij die fatsoen en discipline als stokpaardjes heeft.

Afsplitsen
Een Kamerlid, of de persoon die gezien de verkiezingsuitslag recht heeft op een zetel in het parlement mag een eigen fractie beginnen. Hij kan niet door de partij verplicht worden afstand te doen van zijn zetel. Iets waar Wilders overigens wel voorstander van is: hij heeft dit proberen af te dwingen voor dissidente Kamerleden van het CDA tijdens de kabinetsformatie. Lucassen kan dus besluiten zijn zetel te behouden, voor het geval Wilders zich wil ontdoen van Lucassen en hij niet van plan is te vertrekken. Motivatie zou de wachtgeldregeling kunnen zijn. Als Lucassen nu vertrekt heeft hij nog 2 jaar recht op wachtgeld. Dit zou in totaal neerkomen op ongeveer € 130.000. Mocht hij zich afsplitsen en Lucassen vormt een eigen fractie heeft hij voor de duur van de kabinetsperiode recht op een salaris van € 86.000 per jaar en een maximale wachtgeldregeling van € 250.000. De regering van Rutte-Verhagen heeft dan een extra fractie te overtuigen van hun plannen, de SGP of Groep Lucassen.

Update 15 november 2010:
Het is de tweede optie geworden: Lucassen blijft aan als Kamerlid van de PVV. Wel wordt hij door Wilders van zijn woordvoerderschappen (Wijken en Defensie) gehaald.
Hij zal dus voorlopig een backbencher worden voor de PVV: iemand die weinig zal spreken in de Tweede Kamer, maar wel met de partij meestemt.

Gunstig voor Lucassen, gunstig voor het kabinet, kijken wat Wilders met de opgelopen imagoschade gaat doen.

Over Lukas

Lukas Lukas is een van de grondleggers van maatschappijleer.net, hij stond in 2010 aan de wieg van de weblog. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

http://maatschappijleer.net/235/lukas-archief/