Column: Wat Curriculum.nu?

Is uw school ook geen pilotschool? Hangt er bij u op school ook niet eens een poster? Wordt er bij u op school ook niet over Curriculum.nu gesproken? Maakt u zich vooral geen zorgen: uw school is niet de enige. En ach, het gaat alleen maar over een nieuw onderwijscurriculum.

Tja, wat moeten we nu met Curriculum.nu? Het bovenstaande geldt ook voor mij. Deze onderwijsvernieuwing kon bij mij weinig belangstelling vinden, mijn school is er niet bij betrokken en mijn bubbel op Twitter is overwegend negatief. Laat staan dat er voor maatschappijleer direct iets op het spel staat. Toch?

Toch wel. Minister Slob heeft gereageerd op de brief van de NVLM over de aanbeveling van de staatscommissie. En zijn antwoord is curriculum.nu: ‘Een eventuele uitbreiding van de omvang van het vak maatschappijleer moet volgens Slob echter nadrukkelijk worden bezien in de bredere context van het curriculum van de bovenbouw. Deze integrale afweging wordt de komende tijd in het kader van Curriculum.nu gemaakt’.

Burgerschap (en daarmee ook maatschappijleer) staat op de politieke agenda. Dat zullen ze zeker terug willen zien in het nieuwe curriculum. We doen dan ook bij twee leergebieden mee: ‘Burgerschap’ en ‘Mens en maatschappij’. Eerder hield ik al een pleidooi voor meer betrokkenheid bij ons vak buiten het klaslokaal. Laten we er eens op tijd bij zijn en ons verdiepen in de conceptvoorstellen. Deze voorstellen bieden een doorlopende lijn po, vo-onderbouw en doet een aanbeveling voor vo-bovenbouw.

Ga eens kijken. Lees vooral het 64-pagina’s tellende document niet, maar klik door naar de ‘bouwstenen’ en zie daarin de uitwerking in concretere doelen. Ik kan me in de doelen van ‘onze’ thema’s eigenlijk wel vinden. De thema’s ‘Burgerschap’ en ‘Mens en maatschappij’ zijn helder omschreven en actueel, waarmee we bij maatschappijleer graag verder aan de slag gaan. Onderwerpen als democratie, mensenrechten, de invloed van de sociale media, globalisering en diversiteit. Het zijn geactualiseerde leerdoelen, die in de lessen maatschappijleer vaak al terugkomen.

Natuurlijk is er een hoop van Curriculum.nu te vinden. Procesmatig verdient het verre van de schoonheidsprijs en ook de gekozen terminologie als ‘grote opdrachten’ en ‘conceptbouwstenen’ is soms moeilijk serieus te nemen. Maar kijk je puur naar de inhoud, wetende dat dit verder uitgewerkt zal worden tot vakken en kerndoelen, dan denk ik dat het winst is voor ons leergebied. Het is vervolgens onze taak om er belangrijk, goed en actueel onderwijs van te maken.

Deze column verscheen eerder in het vakblad maatschappij & politiek.

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/