Column: De Syllabuscommissie

We krijgen bij maatschappijkunde een nieuwe syllabus. Als afgevaardigde van de NVLM, heb ik de eer deel te mogen nemen aan de commissie ter herziening van de huidige syllabus. Dat was ook wel nodig, want het examenprogramma komt uit 1998 en is in 2008 (!) voor het laatst herzien. Maatschappijvakken vallen en staan bij de actualiteit en dan zit zo’n examenprogramma je soms flink in de weg. Gelukkig mochten we daar iets aan gaan doen.

Een gemotiveerde en diverse club mensen, die het zeker niet altijd met elkaar eens zijn, begonnen een jaar geleden aan deze taak. Wat vooraf leek als een snel te klaren klusje bleek ingewikkelder dan gedacht. Alinea voor alinea, kerndoel voor kerndoel begonnen we de huidige syllabus beter te begrijpen. Zo eenvoudig is het niet om iets eenvoudiger, begrijpelijker en gelijk ook toetsbaar op te schrijven. Wat moet je uitleggen, wat niet? En hoe schrijf je het op dat het voor langere tijd meegaat? Aan tafel bij het CvTE werd duidelijk dat alle zinnen uit de syllabus wel een bepaald doel dienden – hoe onhandig ze soms ook waren opgeschreven.

Dit waren allemaal punten van gesprek die tijdens de vergaderavonden voorbijkwamen en dan hebben we de inhoudelijke discussies nog niet meegerekend. Wat schrap je wel, wat schrap je niet? Waar breid je uit, waar niet? Zoveel hoofden, zoveel zinnen en zeker bij de syllabuscommissie van maatschappijkunde. De beoogde deadline van publicatie in 2019 hebben we dan ook niet gehaald; deze was ook wel erg optimistisch gesteld gezien de opdracht die voor ons lag. Het gaat de kwaliteit in elk geval ten goede komen.

Mocht je denken dat we straks de kant op gaan van maatschappijwetenschappen, dan kan ik je geruststellen. Onze taak was het actualiseren en verduidelijken van de huidige syllabus zonder daarbij de kerndoelen aan te passen. Het vak is niet voor niets ‘maatschappijkunde’ gaan heten, de syllabus vereist nog steeds een stevige kennisbasis van onze vmbo-leerlingen. Daar gaat deze herziening niets aan veranderen.

Bij het uitkomen van deze column zit ons werk er helaas op. Geregeld dacht ik tijdens de stevige inhoudelijke discussies: wat hebben we toch een mooi en belangrijk vak. In het nieuwe jaar zal de syllabus worden voorgelegd aan het werkveld. Spannend! Al weet ik zeker dat we erop vooruit zullen gaan. Er ligt straks een duidelijkere en geactualiseerde syllabus die weer flink wat jaren mee kan gaan.

Deze column verscheen eerder in het vakblad maatschappij & politiek.

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/