Waterschaarste

Societies and economies can be destroyed by bombs. Societies can also be destroyed by locking every aspect of life like provision of food and water through an economic war. – Vandana Shiva

Schaarste van de meest elementaire levensvoorwaarde, water, is in Nederland ondenkbaar. Toch kampen vele gebieden in de wereld aan een enorme waterschaarste. In sommige gebieden is het tekort aan schoon water ernstig zichtbaar. In andere gebieden lijkt de watervoorziening zonder problemen te verlopen, maar zijn er fundamentele processen aan de gang die de toekomst onzeker maakt.

Lopen voor wat water © triasngo.be

Het probleem van waterschaarste is zo essentieel dat het eenvoudig kan leiden tot grootschalige migratie, sterfte (door uitdroging en ziektes) en oorlogen. Vooral in gebieden in Afrika en het Midden-Oosten, bakermat van de mensheid, dreigen humanitaire rampen in de komende decennia.

Door de schaarste van water wordt water steeds interessanter om te verhandelen. Hoe minder er van is, hoe meer mensen er voor over hebben het te krijgen. Enkele (water)multinationals als Suez, Coca-Cola, Thames-Water en Nestl? zien in dat water een groeiende omzet genereert. Zij privatiseren bronnen en sluiten deals met overheden voor de distributie van het water. Maar kun je water wel privatiseren? Is het ethisch verantwoord een primaire levensbehoefte te verhandelen tegen de hoogste bieder? En wat is het effect op de omgeving van het oppompen, bottelen en exporteren van water?

Over dit onderwerp zijn twee interessante documentaires gemaakt: Blue Gold: World Water Wars en FLOW For the Love of Water.

Blue Gold: World Water Wars
Deze documentaire laat goed zien hoe water uit droge gebieden ge?xporteerd wordt naar waterrijke gebieden. Er wordt getoond hoeveel water er nodig is voor de productie van bepaalde producten, die vervolgens uit de regio verdwijnen.

De hele documentaire kan in delen via YouTube bekeken worden.

FLOW For the Love of Water
In deze documentaire wordt meer ingegaan op de waterprivatisering, de betrokken bedrijven en de gevolgen van watertekorten.

De hele documentaire kan in zijn geheel via Youtube bekeken worden.

The Story of Bottled Water
Een korte webvideo over gebotteld water staat op http://storyofstuff.org/movies/story-of-bottled-water/

Over Lukas

Lukas Lukas is een van de grondleggers van maatschappijleer.net, hij stond in 2010 aan de wieg van de weblog. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

http://maatschappijleer.net/235/lukas-archief/