Opdracht cultuur vmbo

Let op! De keuzeopdracht wordt niet meer onderhouden. Bekijk deze alternatieven: Subculturen, Vluchtelingen, Verzorgingsstaat.

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord cultuur. De Nederlandse cultuur, de Marokkaanse cultuur, de joodse cultuur of een jeugdcultuur. Maar wat wordt ermee bedoeld?

Voor deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van cultuur: waarden en normen, de Nederlandse cultuur en vooroordelen en stereotypen. Tot slot is er een extra opdracht waarin je onderzoek gaat doen naar jeugdculturen. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. Waarden en normen

Opdracht 1

Zoek de betekenis op van de begrippen waarden en normen en geef de omschrijving hiervan.

Opdracht 2

A) Kies uit de onderstaande lijst drie waarden die bij je passen.

B) Bedenk bij iedere waarde een norm.

Avontuurlijkheid, behulpzaamheid, bescheidenheid, betrouwbaarheid, bezit, creativiteit, eerlijkheid, gelijkheid, gezondheid, kennis, liefde, plezier, respect, tolerantie, uiterlijk, veiligheid, vrede, vriendschap, vrijheid, vrolijkheid, wijsheid, zelfstandigheid, zelfverzekerdheid, zorgvuldigheid, zorgzaamheid, zuinigheid

B. De Nederlandse cultuur

Waarden, normen en gewoontes maken de Nederlandse cultuur. Bekijk deze video om te weten wat we precies bedoelen met “cultuur”.

Opdracht 3

Zet de juiste begrippen bij de beschrijvingen. Je kunt kiezen uit: multiculturele samenleving – etnische subcultuur – socialisatie – cultuur

A. Door je afkomst vier je bepaalde feestdagen en heb je bijzondere tradities.
B. Levenswijze van een groep mensen of een land die bestaat uit tradities, gewoontes en omgangsvormen.
C. Verschillende etnische groepen leven met elkaar samen.
D. Overbrengen van waarden en normen.

Opdracht 4

Cabaretier Roué Verveer vertelt wat hij verrassend vond aan de Nederlandse cultuur toen hij hier in Nederland kwam.
A) Noem twee dingen waar Roué verbaasd over was.

B) Bedenk zelf nog één voorbeeld van iets typisch Nederlands waar buitenlanders zich over verbazen.

C) Wat is typisch voor jouw provincie? Noem twee dingen.

C. Vooroordelen & stereotypen

Opdracht 5

A) Zoek de betekenis van de begrippen vooroordeel en stereotype en geef je eigen omschrijving hiervan.

B) Wat onderzoeken de jongens uit het filmpje?

Opdracht 6

Wat hebben vooroordelen en stereotypes met deze opdracht te maken?

Extra: Jongerencultuur

In de jaren zestig ontstaan de eerste jongerenculturen. Jongeren kregen toen vrije tijd en een beetje geld om te besteden aan leuke dingen. Ze wilden zich gaan afzetten tegen die oersaaie ouders. Bekijk dit filmpje over het ontstaan van de jongerenculturen.

Doe onderzoek naar een jongerencultuur. Beantwoord de onderstaande vragen in een mooie (powerpoint-)presentatie.

  • Welke jongerencultuur onderzoek je?
  • Wat zijn typische kenmerken van deze jongerencultuur?
  • Wat is de geschiedenis van deze jongerencultuur?
  • Welke boodschap of gedachte zit er achter?
  • Hoe denkt de samenleving over deze groep?
  • Hoe denk jij over deze groep?

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/