Opdracht politiek vmbo

Let op! De keuzeopdracht wordt niet meer onderhouden. Bekijk deze alternatieven: Democratie, Dictatuur, De Grondwet, Europese Unie, De Gemeente, De Koning.

De politiek speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe het politieke systeem in Nederland werkt en hoe de regels in Nederland tot stand komen.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van de politiek: de rechtsstaat, de Tweede Kamer en het kabinet. Tot slot is er een extra opdracht waar je zelf een politieke poster maakt. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. De Rechtsstaat

Nederland is een democratie: “Het volk regeert”. De macht van het volk is verdeeld in drie soorten machten.  Mensen die regels maken, mensen die regels uitvoeren en mensen die controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Bekijk deze video over verdeling van de machten.

Opdracht 1

A) Zet de drie verschillende machten in een tabel.

B) Geef bij iedere macht een voorbeeld van een taak of functie.

De allerbelangrijkste wetten van Nederland staan in de grondwet. De grondwet bevat rechten én plichten. Bekijk deze video met de uitleg waarom de grondwet zo belangrijk is.

Opdracht 2

A) Zoek naar twee rechten en twee plichten die in onze wetboeken staan.

B) Leg per recht of plicht uit wat dit betekent.

C) Vermeld per recht of plicht uit welke bron je de informatie hebt gehaald.

B. De wetgevende macht, Tweede Kamer

De Tweede Kamer hoort bij een van de drie machthebbers uit de trias politica: de wetgevende macht. De honderdvijftig leden (zetels) van de Tweede Kamer maken samen de regels. Hoe de zetels van de Tweede Kamer worden gevuld, zie je in deze video:

In de Tweede Kamer zitten mensen namens een politieke partij. We delen die politieke partijen op in ‘links’ en ‘rechts’.

Opdracht 3

A) Ga op onderzoek uit wat er wordt bedoeld met ‘linkse’ en ‘rechtse’ politieke partijen. Geef bij beide een uitleg.

B) Plaats alle politieke partijen uit de Tweede Kamer in een schema. Begin met de meeste linkse partij links en zet op deze manier alle partijen op de juiste plek.

C) Benoem bij iedere politieke partij uit het schema twee belangrijke standpunten van deze partij.

C. De uitvoerende macht, kabinet

Het kabinet (de ministers en staatssecretarissen) maakt ook deel uit van de trias politica. Zij zijn de uitvoerende macht, zij moeten de door Tweede Kamer bedachte regels gaan uitvoeren.

Opdracht 4

Vaak wordt voor het kabinet het woord regering gebruikt. Toch zit er een groot en belangrijk verschil tussen kabinet en regering. Leg uit welk verschil dit is.

Opdracht 5

A) Benoem en leg uit wat de twee taken zijn van het kabinet.

B) Een minister heeft de leiding over een ministerie. Maak een lijst van de ministeries die Nederland op dit moment heeft.

Extra: Jouw mening telt!

In de politiek draait het om standpunten. Iedereen vindt weer andere dingen belangrijk. Daarom zijn er zoveel verschillende politieke partijen met verschillende standpunten die we indelen van ‘links’ naar ‘rechts’.

Wat vind jij belangrijk? Maak een politieke poster waar onderstaande zaken in worden verwerkt. Doe op verkiezingsaffiches.nl eens inspiratie op.

  • Bedenk twee standpunten en maak duidelijk waar jij voor staat. Kies uit de volgende onderwerpen: defensie, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, veiligheid, economie, gezondheidszorg, verkeer, milieu, volkshuisvesting, landbouw of integratie.
  • Zijn jullie standpunten links of rechts? Laat dat terugkomen in je poster.
  • Verzin een slogan waarmee je mensen overtuigt waarom ze op jullie moeten stemmen.

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/