Opdracht multiculturele samenleving vmbo

Let op! De keuzeopdracht wordt niet meer onderhouden. Bekijk deze alternatieven: Subculturen, Vluchtelingen, Verzorgingsstaat.

Nederland is een multiculturele samenleving. Een samenleving waar mensen met verschillende afkomst en cultuur samenleven. Deze culturen zijn zichtbaar op straat, in de media en in de politiek. Regelmatig zijn ze onderwerp van discussie.

In deze opdracht ga je aan de slag met de multiculturele samenleving. We kijken naar migratie, discriminatie en hoe de politiek aankijkt tegen de multiculturele samenleving. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. Migratie

Voordat je begint kijk je eerst even deze video over migratie naar Nederland.

De overheid houdt statistieken bij over hoe de bevolkingssamenstelling in Nederland is. Bekijk in de databank van het CBS hoe de bevolking in Nederland is samengesteld.

Opdracht 1

A) Hoe groot is de groep niet-westerse migranten in Nederland? Gebruik de link hierboven.

B) Maak een lijst van de vijf grootste groepen niet-westerse migranten die naar Nederland zijn gekomen.

C) Leg per groep uit welke redenen er zijn dat ze naar Nederland zijn gekomen.

B. Discriminatie

Opdracht 2

Zoek de betekenis op van de begrippen ‘discriminatie’ en ’tolerantie’.

Opdracht 3

A) Nederland staat bekend om zijn tolerantie tegenover andere culturen. Geef hiervan twee voorbeelden.

B) Toch is er sprake van discriminatie en intolerantie in Nederland. Geef hiervan twee voorbeelden.

C. Politiek

Om de onderstaande vragen te beantwoorden kijken we naar deze video over immigranten in Rotterdam. In de video spreken twee jonge politici over immigratie.

Opdracht 4

A) Wat vindt Leon Stooker van Leefbaar Rotterdam van immigratie?

B) Wat vindt Tom Roozen van ROOD/SP van immigratie in Rotterdam?

C) Met wie ben jij het eens? Leg met een argument uit waarom.

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/