Column: Linkse indoctrinatie

Fijn dat er nu eindelijk nieuw onderzoek is verricht op de ‘links-rechts’-indeling van de Nederlandse politieke partijen. U zult uit de praktijk herkennen dat het de laatste jaren moeilijker werd om aan leerlingen uit te leggen dat we partijen indelen van links naar rechts. Met de huidige definities van ‘links’ en ‘rechts’ heeft het gros van de partijen zowel linkse als rechtse standpunten, wat lesstof ingewikkelder maakt.

Gelukkig schept een recente studie (Wilders & Baudet, 2019) daar meer duidelijkheid over. In de herziene indeling van links en rechts krijgen we een heel nieuw kader met een vereenvoudiging van de definitie van ‘links’. Volgens onderzoeker Baudet kwam uit de studie naar voren dat we links veel duidelijker kunnen definiëren als: “Ongelofelijke sukkels” te herkennen aan “gezichten en kleding”. Collega-onderzoeker Wilders voegt daaraan toe dat ‘links’ steeds meer kenmerken vertoont van het moslim-extremisme en geeft als voorbeeld de gemeenschappelijke haat jegens de Nederlandse cultuur.

Nieuwe indeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer worstelt nog met de nieuwe links-rechts-indeling. Mogelijk wordt dit pas opgelost na de verbouwing aldus de RVD.

In de nieuwe verdeling kun je dan ook alle partijen behalve Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie als ‘links’ beschouwen. Uit onderzoek blijkt tevens dat bij het bestuderen van het meest recente verkiezingsprogramma van de VVD (een van oorsprong rechtse partij) ook daar het ‘cultuurmarxisme’ is ingetreden. Volgens Wilders is de VVD dan ook de “spreekbuis van links” geworden.

Om toch nog enige duidelijkheid te scheppen, aangezien we alles en iedereen nu links noemen, kiezen de onderzoekers ervoor om links nog specifieker categoriseren. Zo spreken de onderzoekers bij GroenLinks beter over ‘linkse gekkies’, de PvdA valt het beste als ‘linkse maffia’ te definiëren en binnen de coalitiepartijen van het kabinet Rutte III zien de onderzoekers duidelijk de ‘linkse dictatuur’ terug.

De onderzoekers nemen ook de vrijheid om enkele maatschappelijke thema’s opnieuw in te delen. Zo behoren het klassieke liberale thema vrije moraal en het van oorsprong voor christenen belangrijke thema rentmeesterschap voortaan tot de ‘linkse indoctrinatie’.

De reacties op deze studie uit het onderwijs zijn positief: docenten zijn blij met deze heldere kaders. Wel hoor je de eerste geluiden van leerlingen dat er binnen het onderwijs veel sprake is van linkse indoctrinatie. Dit wordt bevestigd met een peiling van de AOB waarin maar liefst 93% van de leraren ‘links’ zal stemmen. Maar windt u zich hier vooral niet over op: ten slotte is dit een links stukje, van een linkse leraar in een links blaadje.

Deze column verscheen eerder in het vakblad maatschappij & politiek.

Over Stef van der Linden

Stef van der Linden Stef begon in 2017 met Methode M: de lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Tot schooljaar 2021-2022 stond hij 11 jaar zelf voor de klas op het vmbo.

https://www.linkedin.com/in/stefvanderlinden/