sluiten

maatschappijleer.net gaat voorlopig verder als nieuwsbrief

Wil je 1x per maand het laatste nieuws in de wereld van maatschappijleer? Abonneer je dan nu - net als meer dan 250 anderen - op de nieuwsbrief van maatschappjleer.net:

Welkom! Dit is de blog van Stef van der Linden, leraar maatschappijleer en nu dus ook blogger.

Doordeweeks voor de klas, 's avonds en in het weekend in de bezemkast van de school. Gelukkig is er wifi.

Door Lukas

Lukas Lukas is een van de grondleggers van maatschappijleer.net, hij stond in 2010 aan de wieg van de weblog. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

http://maatschappijleer.net/235/lukas-archief/


Iedereen wint bij de verkiezingen

door op

Het duurt altijd even voordat alle stemmen geteld zijn, zeker na de herintroductie van het rode potlood, maar op de definitieve uitslag kunnen we eigenlijk niet wachten. Daarom zorgt de NOS bij het sluiten van de exit-polls voor een voorlopige en iets later een definitieve prognose (voor zover een prognose definitief kan zijn). Ondanks het […]

Hoe voedsel de wereld veranderde

door op

De belangrijkste oorzaak van de complexiteit van de samenleving waarin wij leven is de manier van het verbouwen en consumeren van voedsel. Ongeveer 11.000 jaar geleden begonnen volken in Eurazië (de zeer vruchtbare sikkel rond de Eufraat en de Tygris) hun jagers- en verzamelelaarsbestaan in te ruilen voor vormen van landbouw. Door sterke veranderingen in […]

Provinciale Staten of Eerste Kamer?

door op

Nu de verkiezingen voor de Provinciale Staten dichterbij komen (2 maart 2011) krijgen de verkiezingen meer aandacht. Op straten verschijnen de bekende posterborden en debatten krijgen aandacht op lokale en landelijke televisie. Maar minder dan ooit gaan deze verkiezingen over de Provinciale Staten, als we ten minste alle media aandacht moeten geloven. De hamvraag is […]

Experiment van Milgram

door op

Eén van de spraakmakendste experimenten in de sociale psychologie is het gehoorzaamheidsexperiment van Milgram. Stanley Milgram voerde het experiment voor het eerst uit in 1962, gevolgd door vele vergelijkbare experimenten. Milgram wilde onderzoeken in hoeverre ‘gewone’ mensen in staat waren bevelen op te volgen die zouden kunnen leiden tot de dood van iemand. Stanley Milgram […]

The Great African Scandal

door op

In deze documentaire gaat Robert Beckford, een Engelsman met Ghanese roots naar Ghana om te zien waarom de bevolking van Ghana onvoldoende profiteert van hun export van cacao, rijst en goud. Hij ondervindt dat een aantal economische maatregelen die vanaf de jaren ’80 door de VS, de Wereldbank en het IMF zijn doorgevoerd desastreus zijn gebleken […]

Revolutie in Egypte?

door op

Na de WikiLeaks eind 2010 wordt het wereldnieuws begin 2011 gedomineerd door demonstraties tegen autoritaire regimes in Tunesië en Egypte. In Tunesië lijken de protesten hun vruchten af te werpen nu president Ben Ali het land ontvlucht is en er een tijdelijke regering wordt samengesteld die nieuwe verkiezingen gaat organiseren. Nu ook in Egypte grootschalige […]

Nieuwe trainingsmissie Afghanistan

door op

Het kabinet heeft vrijdag 7 januari besloten een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. De missie beoogt het opleiden van politie en justitie in Afghanistan en het bevorderen van een stabiele democratie en rechtsstaat. Er zullen 545 personen worden uitgezonden, waaronder 225 opleiders en 245 militairen. De geraamde kosten voor de missie bedragen ? 468 […]

Lopen voor wat water © triasngo.be

Waterschaarste

door op

Societies and economies can be destroyed by bombs. Societies can also be destroyed by locking every aspect of life like provision of food and water through an economic war. – Vandana Shiva Schaarste van de meest elementaire levensvoorwaarde, water, is in Nederland ondenkbaar. Toch kampen vele gebieden in de wereld aan een enorme waterschaarste. In […]

Generatieverhoudingen

door op

Deze week kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met een voor maatschappijleer zeer interessant rapport, genaamd Wisseling van de wacht. Daarin deed ze onderzoek naar de huidige verhoudingen tussen generaties. Minder opmerkelijke resultaten zijn dat kinderen veel van hun ouders overnemen: vrijetijdsbesteding, politieke voorkeur en gewoonten als drinken en roken. Opmerkelijk is wel de […]

Gelijk loon voor gelijk werk?

door op

Zo luidt de titel van een uitgebracht rapport van het CBS over de verdiensten van werknemers binnen de overheid en het bedrijfsleven. Eén van de conclusies was dat niet-westerse allochtonen minder verdienen dan autochtonen. De verklaring daarvoor moet volgens het CBS gezocht worden in het lage opleidingsniveau van de eerste generatie (en voor een deel […]

Huis voor Democratie en Rechtsstaat

door op

Sinds 1 oktober j.l (2010, red.). kent Nederland een nieuwe stichting die als doel heeft geïnteresseerden te informeren over de Nederlandse politiek. Tot voor kort hield het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) zich hiermee bezig. Deze organisatie is opgenomen in het Huis voor Democratie en Rechtsstaat (HDR). Waarom is gekozen voor een nieuwe stichting […]

Afsplitsen, aanblijven of vertrekken?

door op

Afgelopen week stond vooral in het teken van het verleden van Tweede Kamerlid Eric Lucassen (PVV). De media pluizen alles en iedereen uit op zoek naar bewijs voor gebeurtenissen en veroordelingen. Hier en daar wordt de vraag gesteld of Geert Wilders dit had kunnen weten, of waarom hij met de nodige kennis Lucassen op de […]

The Story of Stuff

door op

Al in december 2007 werd de video ‘The Story of Stuff’ voor het eerst vertoond op storyofstuff.com. In deze tekenfilm legt Annie Leonard het systeem van productie, consumptie en verwijdering van producten uit. Al snel blijkt als kijker dat onze manier van leven, die gepaard gaat met eindeloze consumptie, onhoudbaar is. Gaande de ruim 20 […]

De nasleep van een ‘schone oorlog’

door op

Vandaag verscheen een interessant artikel in The Independent over de gevolgen van een aanval op Fallujah, Irak in 2004. Tijdens de operatie Vigilant Resolve, uitgevoerd door Amerikaanse mariniers na de dood van 4 beveiligers van het private bedrijf Blackwater, werd de stad bijna een maand lang onder vuur genomen. Hierbij kwamen 27 Amerikanen, 184 opstandelingen […]

Dossier: sociale media

door op

Het eerste decennium van de 21e eeuw wordt voor de meeste jongeren (en een groeiend percentage ouderen) gekenmerkt door het gebruik van sociale media. Alles wijst erop dat dat deze trend doorgezet wordt en een belangrijkere positie gaat innemen in ons dagelijks leven. Van ICQ en Hyves naar MSN, Twitter en Facebook. De digitale netwerken […]

Ergens naar op zoek?