Relevante websites

Een lijst met relevante en interessante websites voor leraren maatschappijleer. Enjoy!

Samenleving

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/voortgezet-onderwijs/vakken/maatschappijleer
http://worldhappiness.report/
https://www.atlasofeuropeanvalues.eu/nl/
https://worldmapper.org/
http://code.waag.org/buildings/#52.3672,4.9147,11
https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd

Multiculturele samenleving

http://vluchtelingen.eo.nl/
http://www.wired.com/2013/08/how-segregated-is-your-city-this-eye-opening-map-shows-you
http://mynewhome.plansverige.org/

Discriminatie

http://www.annefrankstichting.nl
http://www.productsofslavery.org/

Politiek

http://debatgemist.tweedekamer.nl/
http://www.parlement.com/
http://www.derdekamer.nl/spelletjes

Mediawijs

http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.itsuptoyou.nu/
http://newspapermap.com/
https://www.delpher.nl/

Criminaliteit

https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase/
http://www.moordatlas.nl/
https://ter-info.nl/home

Democratie & rechtsstaat

https://www.prodemos.nl/
http://www.rechtvoorjou.nl/

Oorlog & vrede

http://www.watzoujijbeslissen.nl
https://www.facebook.com/peace?_rdr=p

Duurzaamheid

https://rankabrand.nl/

Alcohol & drugs

http://www.drugsinfo.nl
http://www.alcoholinfo.nl
http://www.trimbos.nl
http://www.drugsenuitgaan.nl
http://www.drugs-test.nl
http://www.watdrinkjij.nl

Onderwijs

https://www.10voordeleraar.nl/
http://www.uitdeklas.nl
http://gastindeklas.nl/
https://www.kl.nl/
https://www.leraar24.nl/
http://www.sfbrightworks.org/blog/
http://www.khanacademy.nl/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/
https://edshelf.com/
https://plickers.com/