Welkom! Dit is de blog van Stef van der Linden, leraar maatschappijleer en nu dus ook blogger.

Doordeweeks voor de klas, 's avonds en in het weekend in de bezemkast van de school. Gelukkig is er wifi.

We gaan voorlopig verder als nieuwsbrief

Wil je 1x in de maand het laatste nieuws in de wereld van maatschappijleer? Abonneer je dan nu - net als meer dan 250 anderen - op de nieuwsbrief:

Mens en werk

Verzorgingsstaat

Opdracht verzorgingsstaat vmbo

door op

Nederland is een verzorgingsstaat: De overheid zorgt voor haar inwoners. Dit doet de ze bijvoorbeeld door te zorgen voor een inkomen voor oude mensen, mensen die zwanger zijn of mensen die echt niet kunnen werken. We zijn er intussen wel aan gewend, maar vanzelfsprekend is het niet.

Gelijk loon voor gelijk werk?

door op

Zo luidt de titel van een uitgebracht rapport van het CBS over de verdiensten van werknemers binnen de overheid en het bedrijfsleven. Eén van de conclusies was dat niet-westerse allochtonen minder verdienen dan autochtonen. De verklaring daarvoor moet volgens het CBS gezocht worden in het lage opleidingsniveau van de eerste generatie (en voor een deel […]

Ergens naar op zoek?